สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 41 ราย ปทุมธานี พบอีก 8 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 41 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 17 ราย เป็นคนไทย 7 ราย ต่างชาติ 10 ราย, ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 24 ราย เป็นคนไทย 12 ราย ต่างชาติ 12 ราย

ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมของจ.สมุทรสาคร ล่าสุดรวมเป็น 16,540 ราย โดยค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 207,020 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย

ด้าน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 8 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 5 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่างชาติ 3 ราย และมาจากโรงพยาบาล 3 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ทำให้ขณะนี้จังหวัดปทุมธานี มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 603 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยทางจังหวัดได้ทำการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 38,215 ราย