สมุทรสาครพบผู้ป่วยติดโควิดลดลงเหลือ 30 ราย สะสมรวม 16,253 ราย

สสจ.สมุทรสาคร รายงานพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเหลือเพียง 30 ราย มียอดสะสมจำนวน 16,253 ราย ขณะที่รักษาหายกลับบ้านแล้วรวม 12,097 ราย

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยยอดล่าสุดเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 30 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 3 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 27 ราย เป็นคนไทย 13 ราย แรงงานต่างด้าว 14 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,253 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 217 ราย แรงงานต่างด้าว 80 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 181 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 2,472 ราย และต่างด้าว 1,199 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 12,097 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และคนต่างด้าวรวม 11,915 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมจำนวน 7 ราย.