ศาลเจ้าภูเก็ต ทำความสะอาด ล้างโรงครัวเตรียมเข้าสู่เทศกาลกินเจปี 63

หลายศาลเจ้าในภูเก็ตเริ่มล้างอ๊าม หรือทำความสะอาดศาลเจ้า พร้อมทำความสะอาดโรงครัวที่ใช้ทำอาหารแจกผู้ถือศีลกินผัก ตลอด 9 วัน 9 คืน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2563 ของภูเก็ต

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 ต.ค.63 ที่จังหวัดภูเก็ต หลายศาลเจ้าได้เริ่มล้างอ๊ามทำความสะอาดศาลเจ้าเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 63 โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง และศาลเจ้าปุดจ้อ ซอยภูธร ถนนระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเดินทางมาที่ศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อร่วมกันล้างอ๊าม ทำความสะอาดศาลเจ้า โดยผู้ร่วมล้างอ๊ามมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการจังหวัด และมาตรการของสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับการล้างอ๊าม ทำความสะอาดศาลเจ้าของแต่ละศาลเจ้าโดยปกติจะมีขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักของทุกปี โดยจะมีการร่วมเช็ดทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรม อาทิเช่น โต๊ะ ตะเกียง ตั่วเหลียน เสลี่ยงพระ เครื่องทองเหลืองทุกชนิด รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่อาคารศาลเจ้า นอกจากนี้ยังรวมถึงการเตรียมพื้นที่โรงครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารเจแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมถือศีลกินผัก ตลอด 9 วัน 9 คืน

ทั้งนี้แต่ละศาลเจ้าจะมีการยกเสาโกเต้ง เพื่ออัญเชิญตะเกียงทั้ง 9 สัญลักษณ์เริ่มต้นเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก ในช่วงเย็นของวันที่ 16 ต.ค.ที่จะถึงนี้ ก่อนจะเริ่มต้นพิธีอิ้วเก้ง หรือแห่พระรอบเมืองภูเก็ตในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. โดยศาลเจ้าจ้อซู่ก้ง (นาคา) จะเป็นศาลเจ้าแรก อย่างไรก็ตามสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักในปีนี้ ถึงแม้ในที่ประชุมจังหวัดได้มีมติให้จัดงานและพิธีกรรมของศาลเจ้าต่างๆ ได้เช่นเดิม เหมือนที่เคยถือปฏิบัติกันมาตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละศาลเจ้า แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของสาธารณสุข และ ศบค.อย่างเคร่งครัด โดยแต่ละศาลเจ้าจะต้องตั้งจุดคัดกรอง และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม.

Instagram