ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งจะรับคดีการบินไทยยื่นขอฟื้นฟูหรือไม่ 14ก.ย.

ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งว่าจะรับคำร้อง “การบินไทย” ขอฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลายมาตรา 90/10 หรือไม่ ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยหากผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพักชำระหนี้ต่อไป

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 ที่ศาลล้มละลายกลาง ศาลนั่งพิจารณาคดีการบินไทยอีกครั้ง โดยนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอ มีเจ้าหนี้คัดค้านข้อเสนอทำแผนของฝ่ายลูกหนี้จำนวนมาก ปรากฏว่าเจ้าหนี้ที่ 5, 7 ขอถอนคำคัดค้าน

ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ผู้คัดค้านที่ 5 และที่ 7 ตามที่ขอ จากนั้นศาลเริ่มการพิจารณาคดีต่อไป โดยได้ ไต่สวนพยานเจ้าหนี้ผู้คัดค้านที่ 11 จำนวน 1 ปาก แล้วเจ้าหนี้ผู้คัดค้านที่ 11 แถลงหมดพยาน คดีเสร็จการพิจารณาในชั้นไต่สวนคำร้อง

ศาลอนุญาตให้ลูกหนี้ผู้ร้องขอและผู้คัดค้านยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้ โดยศาลมีคำสั่งให้นัดฟังคำสั่งว่าจะรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลายมาตรา 90/10 หรือไม่ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขั้นตอนต่อไป คือ จะเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ หรือ ออโตเมติกสเตย์ ที่ห้ามทำการซื้อขาย หรือชำระหนี้ต่อลูกหนี้โดยตรง และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้ต่อไปตามมาตรา 90/17.

Instagram