วันหยุดปี 2564 เช็กชัดๆ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้หยุดวันไหนบ้าง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ “วันหยุดปี 2564” รวม 18 วัน เช็กชัดๆ มีวันไหนบ้าง จะได้เอาไปวางแผนเที่ยว

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564

1. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

2. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

3. วันอังคารที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4. วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์

6. วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์

7. วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)

8. วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

9. วันพุธที่ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

10. วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)

12. วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13. วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14. วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564)

16. วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)

17. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

18. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี.

Instagram