รู้ก่อนรับเงิน “คนละครึ่ง” 3,000 บาท ไม่ใช้ใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์

เปิดขั้นตอนหลังลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” กำหนดช่วงเวลาใช้เงิน ไม่ใช้ใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

จากกรณี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 2. โครงการคนละครึ่ง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ซึ่งประชาชน 10 ล้านคน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถลงทะเบียนนั้น จะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้พร้อมกันผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

โดยขั้นตอนการใช้สิทธิ์หลังจากลงทะเบียนสำเร็จคือ

  • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน 
  • จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  • ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
  • ใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 จำกัดเวลาตั้งแต่ 06.00 น. – 23.00 น.
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเริ่มใช้จ่าย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายภายใน 14 วันนั้น จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่