ย้ำอีกครั้ง! 5 คุณสมบัติผู้ได้สิทธิรับ 4,000 จากโครงการ ม.33 เรารักกัน

ย้ำอีกครั้ง! คุณสมบัติผู้ได้สิทธิรับ 4,000 จากโครงการ ม.33 เรารักกัน ลงทะเบียน-ตรวจสอบการรับสิทธิ ผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com 21 ก.พ. – 7 มี.ค.64

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความชัดเจนสำหรับคุณสมบัติ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท

พร้อมย้ำเงื่อนไขคุณสมบัติ คือเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท โดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติสามารถลงทะเบียน และตรวจสอบการรับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 โดยรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในทุกๆ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน

ผู้มีสัญชาติไทย
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนผ่านเว็บและตรวจสอบการได้รับสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง

วันที่ 22 และ 29 มีนาคม และ 5 และ 12 เมษายน 2564

ผู้ได้รับสิทธิจะได้วงเงินผ่านเป๋าตัง 1,000 บาท

วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

การขอทบทวนสิทธิ

วันที่ 15-28 มีนาคม 64

เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ

วันที่ 5-11 เมษายน 2564

กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง

วันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 2,000 บาท

วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

ทั้งนี้ นายสุชาติ กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังกำชับไปยัง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้รีบดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับ ในเรื่องของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้ ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงจุด ได้รับสิทธิอย่างทันท่วงที