“ภูเก็ต” พร้อมเปิดเมือง รับ นทท.ต่างชาติ มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด

“ภูเก็ต” พร้อมเปิดเมือง มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หวังส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ ทั้ง ท่าอากาศยาน สธ.จังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และที่พัก มีความพร้อมแล้ว

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุลระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ กรณีจังหวัดเตรียมเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตั้งห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุลระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อเป็นด่านหน้าในการตรวจคัดกรองรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติ ลงทะเบียนและส่งตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ห้องเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้รอบละ 96 ตัวอย่าง ใช้เวลาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ 3 ชม.จะทราบผลทันที และจะส่งผลการตรวจไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไป คาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 500 คนต่อวัน ซึ่งห้องปฏิบัติการจะได้การตรวจรับรองมาตรฐาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังจากเก็บตัวอย่างแล้ว รถโรงแรมจะรับนักท่องเที่ยวไปส่งที่พัก ALQ (ซึ่งเป็นสถานกักตัวที่นักท่องเที่ยวเลือกและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

ด้าน นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงแรมที่เสนอตัวเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก แต่ตอนนี้มีโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9 แห่ง รองรับได้นักท่องเที่ยวได้จำนวน 1,200 ห้อง และจะขยายเพิ่มเติมต่อไป

ขณะที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยความร่วมมือของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรค ท่าอากาศยาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศ ขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชน โดยเฉพาะชาวภูเก็ตมั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากโรคโควิด 19 อย่างแน่นอน หากมีท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422.