พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของให้ กองกำลังชายแดน จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ กองกำลังชายแดน จ.เชียงราย

เมื่อเวลา 08.05 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในพื้นที่ของ กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงราย ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 80 ชุด มอบแก่กำลังพลทหารม้า ทหารพราน กองกำลังผาเมือง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) และตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับองคมนตรี และ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

Instagram