ผู้แทนพระองค์ฯเชิญสิ่งของพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ช่วยน้ำท่วมท่าข้าม จ.สระแก้ว

ผู้แทนพระองค์ฯเชิญสิ่งของพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ช่วยน้ำท่วมท่าข้าม จ.สระแก้ว

สระแก้ว – ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะ ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวนกว่า 300 ราย และผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านพักอีก 3 ราย

ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสระแก้วว่า เหตุการณ์น้ำท่วมมีราษฎรได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นระดับ 1 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันระดับ 2 ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2563 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 9 อำเภอ 55 ตำบล 509 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือนร้อน จำนวน 24,721 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อุกทกภัยดังกล่าว ใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และอยู่ในช่วงการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ

สำหรับวันนี้ ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะ ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการ ช่วงเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ เพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 300 ราย ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ชาวจังหวัดสระแก้ว ขอปวารณาและปฏิญาณตนว่า จะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง และผนึกพลังร่วมกันธํารงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

ทางด้าน นายบัญชา เตชสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมในห้วงเวลาที่ผ่านมา จึงทรงมีพระดำรัสรับสั่งให้กระผม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักกิจกรรมพิเศษ เชิญชุดเครื่องอุปโภคและบริโภคพระราชทาน มามอบให้แก่พ่อแม่พี่น้อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากปริมาณน้ำลด อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่พ่อแม่พี่น้อง ตามพระปณิธานขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป