ผู้ว่าฯ แพร่ ลงพื้นที่แจกของช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วมใน 3 อำเภอ

ผวจ.แพร่ลงพื้นที่ อ.ลอง อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย ติดตามช่วยเหลือประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม สั่งทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมช่วยชาวบ้าน พร้อมซ่อมแซมถนนชำรุดเต็มที่

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นายอำเภอลอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ณ บ้านแก่งหลวง หมู่ที่ 7 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ โดยมีการสั่งการให้อำเภอลอง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

ต่อมาในเวลา 10.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ผู้แทนนายอำเภอวังชิ้น ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

ผวจ.แพร่ ได้สั่งการให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองสั่งท้องถิ่นในพื้นที่จัดอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย โดยได้มีการลงพื้นที่ จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 หมู่ที่ 10 ต.วังชิ้น จุดที่ 2 หมู่ที่ 11 ต.วังชิ้น จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

จากนั้นเวลา 15.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ พร้อมด้วย พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ นายอำเภอเด่นชัย เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเด่นชัย และเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ วัดห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25ส.ค.63 ที่จ.แพร่ฝนหยุดตกแล้ว ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ สรุปพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.แพร่ ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด 8 อำเภอ 56 ตำบล 288 หมู่บ้าน 3,938 หลังคาเรือน แยกเป็น อ.เมือง 10 ตำบล 50 หมู่บ้าน 1,226 หลังคาเรือน อ.ร้องกวาง 11 ตำบล 67 หมู่บ้าน 76 หลังคาเรือน อ.สูงเม่น11 ตำบล 76 หมู่บ้าน 630 หลังคาเรือน อ.สอง 4 ตำบล 8หมู่บ้าน 6 หลังคาเรือน อ.ลอง 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน 130 หลังคาเรือน อ.หนองม่วงไข่ 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน 54 หลังคาเรือน อ.วังชิ้น 6 ตำบล 20 หมู่บ้าน 729 หลังคาเรือน อ.เด่นชัย 5 ตำบล 29 หมู่บ้าน 1,089 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ แพร่ พร้อมหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน อปท.คณะสงฆ์ ได้ร่วมพลังเข้าช่วยเหลือช่วยบ้านอย่างต่อเนื่อง อบจ.แพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมคอสะพาน และถนน ซึ่งถูกกระแสน้ำตัดขาดในพื้นที่ ม.9 บ้านแม่สิน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เป็นต้น.

Instagram