ผบ.พล.ร.15 สนองนโยบาย ผบ.ทบ.เดินหน้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติแนวชายแดนไทย-มาเลย์

นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15 สนองนโยบาย ผบ.ทบ.เดินหน้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติแนวชายแดนไทย-มาเลย์ด้าน อ.แว้ง

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563 เวลา 17.00 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ที่ประจำอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นหน่วย กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณท่าข้าม บ.ตอออ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ก่อนจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของชุดป้องกันชายแดนดังกล่าวถึงผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ทั้งภารกิจสกัดกั้นผู้ลักลอบข้ามแดนจากประเทศมาเลเซีย รวมทั้งกลุ่มขบวนการขนสินค้าหนีภาษี และกลุ่มก่อเหตุรุนแรง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคง ภัยแทรกซ้อนรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ พลตรีไพศาล ผบ.พล.ร.15 ได้เน้นย้ำในที่ประชุมถึงมาตรการการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายผ่านช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ โดยได้สั่งเพิ่มกำลังสกั้ดกั้นแนวชายแดนไทย -มาเลเซียตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นรอบที่สองอยู่ขณะนี้ “เป็นห่วงกำลังพล  ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครอง รวมถึงกลุ่มผู้นำชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังทุกสถานการณ์ อย่าประมาท ที่สำคัญให้ช่วยกันสอดส่องกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและของผิดกฎหมายทุกชนิด”

นอกจากนี้พลตรีไพศาลยังได้ตรวจสอบ จุดติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้กำชับและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานให้สอดส่องบุคคลที่อาจจะลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตามพลตรีไพศาล ซึ่งรับข้อสั่งการของ ผบ.ทบ.และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับให้กำลังพลปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอีกด้วย

ต่อจากนั้นพลตรีไพศาล ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาสยังได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าการสร้างฐานปฏิบัติการณ์ของหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)ในพื้นที่ และจุดสร้างฐานชุดคุ้มครองตำบลกายูคละ (ชคต.กายูคละ) โดยได้รับฟังปัญหาและข้อขัดขัองในการดำเนินการ มอบแนวทางการเฝ้าระวัง การสังเกตุการณ์ และการรักษาความปลอดภัยให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สามารถปฎิบัติหน้าที่คุ้มครองประชาชนและดูแลพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Instagram