ผบ.ทบ. ตรวจชายแดน บุกฐานปฏิบัติการ ฉก.ร.7 ย้ำดูแลป่าไม้ ป้องกันไฟป่า

“บิ๊กบี้” ลุยตรวจชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน เข้าฐานปฏิบัติการ ปางมะผ้า เยี่ยมกำลังพล กำชับทหารดูแลป่าไม้ ป้องไฟป่าหมอกควัน พร้อมให้เร่งขยายผล “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ก่อนร่วมกินมื้อเที้ยงร่วมกับกำลังพลแบบกันเอง และย้ำหน่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63 ที่ จ.แม่ฮ่องสอน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ลงพื้นเยี่ยมหน่วยทหารและติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดน โดยเดินทางไปยังชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.แม่ฮ่องสอน รับฟังภารกิจป้องกันชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านไม้ลัน อ.ปางมะผ้า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 (ร.7) กองกำลังนเรศวร

โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับกำลังพล มาดูสภาพความเป็นอยู่ตามนโยบายด้านการดูแลสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงมารับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพราะหน่วยชายแดนมีความสำคัญในการรักษาความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือภัยคุกคามต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบกับประเทศเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการจัดวางกำลังเพื่อป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อการอยู่ดีกินดีของประชาชน

พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวต่อว่า การปฏิบัติงานชายแดนแม่ฮ่องสอน มีข้อจำกัดเรื่องสภาพภูมิประเทศ การส่งกำลังด้วยอากาศยานจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ กองทัพบกตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว รวมถึงเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีเฝ้าตรวจชายแดน เพื่อเสริมการทำงานของหน่วยได้เต็มขีดความสามารถ อย่างไรก็ตาม ภารกิจป้องกันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นงานที่หน่วยชายแดนยังต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะด้านสุขภาพ ที่สำคัญให้ช่วยกันขยายผล “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปสู่ โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลในลักษณะจิตอาสา พร้อมกับสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการดังกล่าวด้วย