ผบ.กองกำลังบูรพาตรวจด่านโควิด-19 ชายแดน จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตั้งด่านดังกล่าวถือเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคดำเนินการควบคุมให้ผู้เดินทางและประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งกลุ่มผู้ผ่านเข้าพื้นที่ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผ่านพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยไม่จอดพัก, ผู้ผ่านไป-กลับประจำวัน และผู้เข้าพักในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยในแต่ละวันจะมีรถยนต์ผ่านจุดคัดกรอง ประมาณ 400-500 คันต่อวัน

ส่วน นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจตามเส้นทางหลักเข้า-ออกจังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 5 จุด จุดแรกที่จุดตรวจบ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อจะได้ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ จากนั้น ได้เดินทางไปที่ จุดตรวจบริเวณบ้านศาลาเขียว อ.คลองหาด ,สามแยกเขาแหลม อ.วังสมบูรณ์, สี่แยกบ้านน้ำซับ อ.เมืองสระแก้ว และสี่แยกบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหาด จ.สระแก้ว ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน สัญชาติกัมพูชา ในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวชาวกัมพูชา ที่หลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยเช่นกัน

Instagram