ปอยเปตหวั่นระบาด! สั่งเร่งติดเครื่องสแกนอุณหภูมิคัดกรองผู้ติดเชื้อ “ ไวรัสโคโรน่า “

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14:00 น.  กระทรวงสาธารณะสุข ประเทศกัมพูชา ไม่ชะล่าใจได้สั่งติดตั้งเครื่องสแกนผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อ “  ไวรัสโคโรนา ” ซึ่งเป็นการวัดจากอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง  “ พื้นที่ปอยเปต “ และจากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ แจ้งหากพบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ ทางการจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ศรีโสภณ เพื่อตรวจหาเชื้ออีกครั้ง

ตามที่มีรายงานของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนราชอาณาจักรไทยญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 23 มกราคมพ. ศ. 2563

ซึ่งหลายๆประเทศได้มีดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงวด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงข้อมูลสำคัญและแนวทางปฏิบัติสำหรับการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดังนี้

1.ขณะนี้มีการยืนยันแล้วว่าโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ (Human-to Human Transmission) และยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคนี้

2. ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจามหากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

3.หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิตการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตายและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี

4. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็น

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อ

6. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

7. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วันถ้ามีอาการไข้มีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมกหายใจเหนื่อยหอบให้

3.. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิตการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตายและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี 4. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็น 5. ไม่ใช้ของส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อ 6. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วันถ้ามีอาการไข้มีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมกหายใจเหนื่อยหอบให้

นอกจากการเฝ้าระวังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ประชาชนแต่ละคน ก็ต้องดูแลป้องกันตนเองด้วย

photo By : เกด , แอล

Instagram