ปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร จ.สระแก้ว ทำลายหมูติดโรคแล้วกว่า 600 ตัว ในพื้นที่ 2 อำเภอ

สระแก้ว – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร จ.สระแก้ว ทำลายหมูติดโรคแล้วกว่า 600 ตัว ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วและเขาฉกรรจ์ สั่งเฝ้าระวังทั้งจังหวัดรายวัน เตรียมประกาศพื้นที่ อ.เมือง เป็นเขตระบาดเพิ่ม

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 09 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพบการแพร่ระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอสในพื้นที่ 2 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์สระแก้ว ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome :PRRS) ในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หลังพบแนวโน้มที่จะที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่อื่นจากการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 ให้ท้องที่ บ้านโคกข้าวเหนียว ม.2 และบ้านหนองคล้า ม.14 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว

ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.-19 พ.ย.63

ล่าสุด ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้พบการระบาดในพื้นที่ ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว และมีการทำลายหมูที่ติดโรคแล้ว จำนวนกว่า 600 ตัว ในพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ จำนวน 10 ฟาร์ม และ อ.เมืองสระแก้วอีก 2-3 ฟาร์ม ที่เกิดโรคระบาดในหมูจากเชื้อไวรัส 2 สายพันธ์คือ สายพันธุ์ยุโรปและสายพันธุ์อเมริกา พร้อมกับแจ้งเตือนไปยังปศุสัตว์อำเภอทั้ง 9 อำเภอ เร่งลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและรายงานข้อมูลจากเจ้าของฟาร์มในกรณีที่มีสัตว์ป่วยตายทุกวัน ซึ่งหากฟาร์มหมูใดมีหมูป่วยตายถึง 3 % มีอาการเซื่องซึมและไม่กินอาหาร ต้องรายงานและเข้าดำเนินการควบคุมโรคทันทีและห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายระยะ 3-5 กม. หากพบมีการลักลอบหรือเคลื่อนย้ายจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับ รวมทั้งยึดพาหนะที่ใช้ขนย้ายสัตว์ติดโรคด้วย

อย่างไรก็ตาม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า ขณะนี้เตรียมประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวเพิ่มเติมในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว โดยโรคดังกล่าวไม่ติดไปสู่คน แต่การบริโภคสัตว์ที่ป่วยหรือเอามาบริโภค จะทำให้การแพร่ระบาดกระจายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อพบการแพร่ระบาดจะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่เกิดโรค และทำลายหมูที่ติดโรคทั้งหมด โดยการฝังกลบในพื้นที่เหมาะสม เป็นสถานที่ของราชการหรือเอกชนที่ห่างไกลชุมชน น้ำไม่ท่วมขัง ขุดดินฝังลึกขั้นต่ำ 1 เมตร ฉีดยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทุกขั้นตอน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากฟาร์มหมูรายย่อยที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนควบคุมโรคอย่างดี สำหรับข้อมูลการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร ของกรมปศุสัตว์ พบว่า เกิดการระบาดในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ แพร่ ลำปาง ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.63 ที่ผ่านมา กระทั่งมาพบการระบาดในพื้นที่ จ.สระแก้ว ด้วย