ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ยืนยันพื้นที่ “ศรีพันวา” ถูกกฎหมาย ไม่รุกป่า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ยัน พื้นที่โรงแรมศรีพันวาเป็นที่ดินของราษฎรครอบครองถูกกฎหมาย ไม่เข้าข่ายที่ดินของรัฐทุกประเภท

นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ดินแปลงที่ตั้งของโรงแรมศรีพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ของนายวรสิทธิ์ อิสระ หรือ ปลาวาฬ เจ้าของโรงแรมดังกล่าวว่า ที่ดินทั้งหมดกว่า 56 ไร่ นั้นไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท ทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

นั้นหมายความว่าเป็นที่ดินของราษฎรครอบครองอย่างถูกกฎหมาย  มาตั้งแต่ดั้งเดิม แล้วต่อมามีการออกเป็น น.ส.3 ก. เดิมจำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 50 ไร่เศษ และโฉนด จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5-6 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 56 ไร่ ฉะนั้นในเบื้องต้นจึงถือว่าการถือครองที่ดินของโรงแรมศรีพันวาถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเรียกไปชี้แจ้งข้อเท็จจริงก็พร้อมจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง