ตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายเปิดต่อวีซ่าภายใต้มาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง

เชียงราย-ตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายเปิดรับต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ตามมาตรการ  social distancing เว้นระยะห่าง

วันที่ 22 ม.ค.2564 ตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายเปิดรับต่อบัตรวีซ่าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่วีซ่าจะหมดอายุภายในวันที่ 31 มี.ค.2564 เริ่มเปิดรับต่อวีซ่าตั้งวันที่ 4 ม.ค.2564 ให้แรงงานต่างด้าวมายื่นคำร้องไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 ที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ทาง พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ รอง ผกก.ตม.เชียงราย จัดสถานที่เพื่อรับแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางมาต่อวีซ่า เป็นจำนวนมาก ตามมาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

พ.ต.ต.หญิง นาตยา ขัดผาบ สว.ตม.จว.เชียงราย ตามที่ได้รับหมายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางมาต่อวีซ่า ได้จัดกลางเต้นท์ที่พักแบบเปิด บริเวณหน้าที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ไว้ 3 จุด และให้นั่งเว้นระยะห่าง ไม่ให้แออัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมแมสหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือด้วยเจลทุกครั้งเมื่อสัมผัส อย่างเข้มงวด

และในวันเดียวกันเวลา 15.00 น.นายนิคม อภิรัตนาโกศล (พ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่น) ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภาค 5 รุ่น 11(กต.ตร.) ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้นำอุปกรณ์ที่ใส่เจลล้างมือมอบให้ จนท.ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย เพื่อนำไปใช้ยังจุดคัดกรอง ที่มีแรงงานเดินทางมาต่อวีซ่า ทั้งนี้เล็งเห็นแรงงานต่างด้าวที่มาต่อวีซ่ามีวันละประมาณ 200 คน จึงได้จัดชุดอุปกรณ์เจลล้างมือมอบให้ เพื่อนำไปใช้

ทั้งนี้ ทางตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายขอประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่จะเดินทางมาต่อวีซ่า ยังตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ให้สวมแมส หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้ตรวจวัดอุณหภูมิยังจุดคัดกรอง ก่อนเข้ามาดำเนินการ ให้หมั่นล้างมือด้วยเจล ยังจุดที่จัดไว้ให้ นั่งเว้นระยะห่าง หรือต่อคิวให้เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโควิด-19 ตามระเบียบ ศคบ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.เชียงราย อย่างเคร่งครัด