ตม.ชร แจ้งจับ 11 สาวไทย ก๊วน 1G1

ผกก.ตม.จังหวัดเชียงราย เสนอตำรวจ สภ.แม่สาย ดำเนินคดี 3 ข้อหาหนัก 11 สาวไทย จาก ก๊วน รร.1G1 เมืองท่าขี้เหล็ก เมียนมา ที่ลอบเข้าเมืองเอาโควิด-19 มาแพร่ในพื้นที่ ส่วนอีกกว่า 100-200 คนที่เข้าเมืองผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ปรับไปคนละ 800 บาท

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ได้แจ้งความเอาผิดกับหญิงสาวจำนวน 11 คน เช่น น.ส.จิรัชยา อายุ 29 ปี ชาว จ.ขอนแก่น ที่ป่วยโควิด-19 ที่ จ.เชียงใหม่ และลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา มาตามช่องทางธรรมชาติไม่ทราบจุดโดยส่งชื่อให้กับ ตำรวจ สภ.แม่สาย ดำเนินคดีใน 3 ข้อหา 1.เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ได้เดินทางเข้ามาตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ตามที่รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ปรับไม่เกิน 2,000 บาท),2. ข้อหา ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกมาตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ 3.เรื่องการเปิดช่องเข้ามาในราชอาณาจักร มีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดยกลุ่มนี้มาจากสถานบันเทิง รร.วันจีวัน (1G1) มีการลักลอบออก และเข้าเมือง

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้ขอเดินทางกลับประเทศผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และ TBC กลับไทยเข้ามาแล้ว 200 คนแล้ว และน่าจะมีอีกราว 100 คน รอเดินทางกลับมา ในส่วนนี้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 800 บาท ข้อหาลักลอบออกนอกราชอาณาจักร

Instagram