จับแรงงานต่างด้าว 52 คน ชายแดนโคกสูง ด้านแรงงานจังหวัดสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

เจ้าหน้าที่จับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวน 52 คน บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ด้านแรงงานจังหวัดสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว สั่งการให้ พ.อ.ชาลี ไกรอาจ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ส.ก. ร่วมกับ ชพส.1103 กองทัพภาคที่ 1 สย.1 และบูรณาการลงพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ร่วมกับ นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง , ฝ่ายปกครอง ,เจ้าหน้าที่ ตม.สระแก้ว, เจ้าหน้าที่ ฉก.ตาพระยา กองกำลังบูรพา, สภ.โคกสูง, กองร้อย ฉก.ตชด 4, ชปข.124, และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอโคกสูง เข้าตรวจสอบแรงงานชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ อ.โคกสูง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานและพักอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณท้ายหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จำนวนมาก ตรวจนับได้จำนวน 52 คน แบ่งเป็นชาย 21 คน หญิง 24 คน และเด็กอีก 7 คน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ท.สุวัฒน์ วังกลาง หน.ชพส.1103 ทภ1 สย.1 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นปกติ ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จากนั้นได้ทำบันทึกจับกุมชาวกัมพูชาทั้งหมดไว้และดำเนินการผลักดันกลับประเทศตามช่องอนุโลมฯ จุดตรวจ จส.38 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง ตรงข้ามช่องโอบายเจือน ต่อไป

ทางด้าน นายจำนงค์ ทรงคารพ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ที่ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งกับที่ประชุมว่ามีการออกประกาศกระทรวง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ในทุกกรณี และให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่เช็กลิสต์แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ให้สามารถทำงานได้ โดยปลอดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด

อย่างไรก็ตาม จัดหางานจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า ภายหลังได้รับคำสั่งได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบในเชิงรุกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คืออำเภอเมืองสระแก้วและ กอ.รมน.สระแก้ว พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 21 คน ทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

Instagram