การเล่นบาคาราปัจจัยหลักที่ควรคำนึง ส่งผลต่อการแพ้ชนะ

ปัจจัยหลักในการเล่นคือ เราเล่น กับใคร การศึกษาให้ได้ข้อมูลมากที่สุดคือสิ่งสำคัญ
เรากำลังต่อสู้กับใคร นั้นคือคำถามที่เราควรตอบให้ได้ดีที่สุด
เราสู้กับคาสิโน
คาสิโนไหน ใครเป็นเจ้าของ
เจ้าของมีหลายคน เป็นหุ้น ส่วน เป็นบริษัท เป็นกลุ่ม
ใครคือผู้บริหาร
มีการแอบแฝงในการมีส่วนได้เสียหรือไม่
เช่นเอเยนต์ มีส่วนในการแบงแชร์เพื่อได้เสียหรือไม่
เอเยนต์มีส่วนในการบริหารเกมหรือไม่
ความยุติธรรมในเกมมีมากน้อยเพียงใด
ตรวจสอบได้หรือไม่
มีผู้ตรวจคาสิโนเข้าถึง การตรวจสอบหรือไม่
มีองค์กรที่น่าเชื่อถือการันตี ความยุติธรรมหรือความซื่อตรงหรือไม่
ผู้เล่นได้รับการคุ้มครองหรือไม่
ถ้ายังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ การเล่นคาสิโนก็ไม่น่าอภิรมย์ แล้วละครับ

 Original Post : ตุลาคม 08, 2013, 11:16น.

เรียบเรียง>>เฮง